Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Usługi budowlane w zakresie:

  • rewaloryzacje elewacji, murów,
  • remont baszt, zamków, pałaców i innych obiektów historycznych
  • remont więźb i pokryć dachowych
  • wykonanie, remont i przebudowa fontann i basenów 
  • modernizacja, remont obiektów użyteczności publicznej, w tym również obiektów zabytkowych
  • konserwacja zabytków ruchomych
  • osuszanie budynków (w tym metodą mikrofalową)
  • inne roboty ogólnobudowlane na obiektach zabytkowych